ที่อยู่สำหรับจัดส่งจดหมาย

เราอยากเชิญชวนเพื่อนๆ ให้ช่วยกันส่งโปสการ์ดที่เขียนด้วยข้อความที่เปี่ยมไปด้วยความหวัง ความฝัน หรืออะไรก็ได้ที่เพื่อนๆอยากอธิษฐาน โดยสามารถเขียนด้วยภาษาใดก็ได้ เราจะช่วยนำข้อความเหล่านั้นไปแปลในภาษาอื่นๆอีกมากมาย เพื่อเป็นการช่วยให้การติดต่อสื่อสารในโลกของเราเป็นไปในทางที่ดีขึ้น มีความสร้างสรรค์ รวมไปถึงให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เรารอโปสการ์ดของทุกคนอยู่นะคะ