สังคมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

สวัสดีแมทส์ โครงการของคุณเจ๋งมาก! ฉันต้องการที่บอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม และสังคมมนุษย์ ที่เราควรส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อการพัฒนาร่วมกัน หวังว่าโปสการ์ดใบนี้จะสามารถช่วยโครงการของคุณได้นะ เชียรส์! Zang