โลกไร้พรมแดน

สวัสดี! นี่คือโปสการ์ดจากบราซิลที่แสดงให้เห็นว่าประเทศของเราเป็นบ้านที่มีความหลายหลายทางวัฒนธรรมนะ ฉันฝันอยากจะเห็นโลกของเราไร้พรมแดน โดยที่เราสามารถท่องเที่ยวไปได้ทุกๆที่ให้เหมือนกับว่าเราเป็นพี่น้องจากท้องแม่เดียวกัน ,เฟอนันโด้