เราจะสร้างโลกที่เป็นอันหนึ่งเดียวกันได้อย่างไร

บางทีคุณลุงแมคโดนัลด์อาจจะเป็นแค่คนเดียวที่ชายชราสามารถพึ่งพิงได้, ฉันนึกขึ้นมาเมื่อฉันเห็นโปสการ์ดนี้ครั้งแรก ทุกวันนี้ วัฒนธรรมการดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่าทั้งด้านร่างกายและจิตใจนั้นมีให้เห็นน้อยมาก ฉันหยุดสงสัยไม่ได้เลยว่าจะทำให้โลกนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไร