สวัสดีค่ะ ฉันชื่อปัทมา ชื่อเล่น ปัท ฉันทำงานและกำลังศึกษาเกี่ยวกับการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม แน่นอนอยู่แล้วว่าเรากำลังเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อน แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันคิดอยู่เสมอคือ ความเท่าเทียมกันในสังคมและการศึกษา โดยเฉพาะในประเทศฉัน ฉันคิดว่าเราต้องพัฒนาด้านการศึกษาให้มาก เพราะการศึกษาคือรากฐานในการพัฒนาประเทศ พัฒนาในที่นี้มิได้หมายถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย บุญญรักษา ปัทมา