ไม่ใช่โลกที่หลากหลายวัฒนธรรมแต่เป็นโลกที่มีวัฒนธรรมเชื่อมโยงกัน

สวัสดี ทุกวันนี้การไม่แบ่งแยกคนกลุ่มน้อยและคนกลุ่มใหญ่เป็นเรื่องสำคัญมาก ทุกคนควรมีโอกาสที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะจนหรือรวย ผิวขาวหรือผิวดำ ชนบทหรือในเมือง เราต้องอาศัยอยู่ในโลกที่มีหลากหลายวัฒนธรรมแต่เราต้องอาศัยอยู่ในโลกที่มีวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกัน ไม่ใช่ในโลกที่ทุกคนอาศัยอยู่ในถิ่นของตนเองแต่เป็นโลกที่ทุกคนเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน รักจาก St. Petersburg ทีน่า