Open your eyes and shut your mouth

Belgium

My advice would be: listen; learn; stop thinking you know better. Don’t judge others! Travel! Open your eyes and shut your mouth. Do not miss the little apparently insignificant details in life, because those are the important ones. Love and cherish. Don’t take anything for granted. - Jaime

ไทย

สวัสดีค่ะ ฉันชื่อปัทมา ชื่อเล่น ปัท ฉันทำงานและกำลังศึกษาเกี่ยวกับการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม แน่นอนอยู่แล้วว่าเรากำลังเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อน แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันคิดอยู่เสมอคือ ความเท่าเทียมกันในสังคมและการศึกษา โดยเฉพาะในประเทศฉัน ฉันคิดว่าเราต้องพัฒนาด้านการศึกษาให้มาก เพราะการศึกษาคือรากฐานในการพัฒนาประเทศ พัฒนาในที่นี้มิได้หมายถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย บุญญรักษา ปัทมา

ไทย

สวัสดีค่ะ ฉันเชื่อว่าโลกจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นถ้าทุกคนบนโลกนี้เลือกที่จะปล่อยเฉพาะ สิ่งดีๆออกไปจากตัว ปล่อยความคิดดีๆ คำพูดดีๆ กระทำดีๆ แก่โลกและเพื่อนร่วมโลก แล้วโลกสวยงามอย่างที่เราต้องการก็จะเกิดขึ้นค่ะ รัก Nasreen Thailand

ไม่ใช่โลกที่หลากหลายวัฒนธรรมแต่เป็นโลกที่มีวัฒนธรรมเชื่อมโยงกัน

Russia

สวัสดี ทุกวันนี้การไม่แบ่งแยกคนกลุ่มน้อยและคนกลุ่มใหญ่เป็นเรื่องสำคัญมาก ทุกคนควรมีโอกาสที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะจนหรือรวย ผิวขาวหรือผิวดำ ชนบทหรือในเมือง เราต้องอาศัยอยู่ในโลกที่มีหลากหลายวัฒนธรรมแต่เราต้องอาศัยอยู่ในโลกที่มีวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกัน ไม่ใช่ในโลกที่ทุกคนอาศัยอยู่ในถิ่นของตนเองแต่เป็นโลกที่ทุกคนเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน รักจาก St. Petersburg ทีน่า

ความรักเป็นสิ่งสำคัญ

Canada

ความรักเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด จงรักตัวเอง และรักคนอื่นด้วย จงมีความเห็นอกเห็นใจกันในทุกๆวัน จงใช้ชีวิตให้ช้าลง เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ ความงาม และศิลปะ พาตัวเองไปอยู่ในวงล้อมของคนที่ดีๆ และแน่นอน จงสนุกไปกับมัน!

โลกไร้พรมแดน

Brazil

สวัสดี! นี่คือโปสการ์ดจากบราซิลที่แสดงให้เห็นว่าประเทศของเราเป็นบ้านที่มีความหลายหลายทางวัฒนธรรมนะ ฉันฝันอยากจะเห็นโลกของเราไร้พรมแดน โดยที่เราสามารถท่องเที่ยวไปได้ทุกๆที่ให้เหมือนกับว่าเราเป็นพี่น้องจากท้องแม่เดียวกัน ,เฟอนันโด้

จงเ็นตัวของตัวเอง

China

ฉันหวังว่าทุกคนในโลกจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างกล้าหาญและมีความสุข จาก Lai Yang City, ประเทศจีน