ส่งโปสการ์ดเพื่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าเดิม

สงคราม ความยากจน การละเมิดสิทธิมนุษยชน
วิกฤตสิ่งแวดล้อม วิกฤตเศรษฐกิจ
วิกฤตการเมืองโลก?

สังคมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

China

สวัสดีแมทส์ โครงการของคุณเจ๋งมาก! ฉันต้องการที่บอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม และสังคมมนุษย์ ที่เราควรส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อการพัฒนาร่วมกัน หวังว่าโปสการ์ดใบนี้จะสามารถช่วยโครงการของคุณได้นะ เชียรส์! Zang

เราจะสร้างโลกที่เป็นอันหนึ่งเดียวกันได้อย่างไร

China

บางทีคุณลุงแมคโดนัลด์อาจจะเป็นแค่คนเดียวที่ชายชราสามารถพึ่งพิงได้, ฉันนึกขึ้นมาเมื่อฉันเห็นโปสการ์ดนี้ครั้งแรก ทุกวันนี้ วัฒนธรรมการดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่าทั้งด้านร่างกายและจิตใจนั้นมีให้เห็นน้อยมาก ฉันหยุดสงสัยไม่ได้เลยว่าจะทำให้โลกนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไร