ส่งโปสการ์ดเพื่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าเดิม

สงคราม ความยากจน การละเมิดสิทธิมนุษยชน
วิกฤตสิ่งแวดล้อม วิกฤตเศรษฐกิจ
วิกฤตการเมืองโลก?

ไทย

สวัสดีค่ะ ฉันชื่อปัทมา ชื่อเล่น ปัท ฉันทำงานและกำลังศึกษาเกี่ยวกับการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม แน่นอนอยู่แล้วว่าเรากำลังเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อน แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันคิดอยู่เสมอคือ ความเท่าเทียมกันในสังคมและการศึกษา โดยเฉพาะในประเทศฉัน ฉันคิดว่าเราต้องพัฒนาด้านการศึกษาให้มาก เพราะการศึกษาคือรากฐานในการพัฒนาประเทศ พัฒนาในที่นี้มิได้หมายถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย บุญญรักษา ปัทมา

ไทย

สวัสดีค่ะ ฉันเชื่อว่าโลกจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นถ้าทุกคนบนโลกนี้เลือกที่จะปล่อยเฉพาะ สิ่งดีๆออกไปจากตัว ปล่อยความคิดดีๆ คำพูดดีๆ กระทำดีๆ แก่โลกและเพื่อนร่วมโลก แล้วโลกสวยงามอย่างที่เราต้องการก็จะเกิดขึ้นค่ะ รัก Nasreen Thailand

จงเ็นตัวของตัวเอง

China

ฉันหวังว่าทุกคนในโลกจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างกล้าหาญและมีความสุข จาก Lai Yang City, ประเทศจีน

สังคมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

China

สวัสดีแมทส์ โครงการของคุณเจ๋งมาก! ฉันต้องการที่บอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม และสังคมมนุษย์ ที่เราควรส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อการพัฒนาร่วมกัน หวังว่าโปสการ์ดใบนี้จะสามารถช่วยโครงการของคุณได้นะ เชียรส์! Zang

เราจะสร้างโลกที่เป็นอันหนึ่งเดียวกันได้อย่างไร

China

บางทีคุณลุงแมคโดนัลด์อาจจะเป็นแค่คนเดียวที่ชายชราสามารถพึ่งพิงได้, ฉันนึกขึ้นมาเมื่อฉันเห็นโปสการ์ดนี้ครั้งแรก ทุกวันนี้ วัฒนธรรมการดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่าทั้งด้านร่างกายและจิตใจนั้นมีให้เห็นน้อยมาก ฉันหยุดสงสัยไม่ได้เลยว่าจะทำให้โลกนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไร

ไม่ใช่โลกที่หลากหลายวัฒนธรรมแต่เป็นโลกที่มีวัฒนธรรมเชื่อมโยงกัน

Russia

สวัสดี ทุกวันนี้การไม่แบ่งแยกคนกลุ่มน้อยและคนกลุ่มใหญ่เป็นเรื่องสำคัญมาก ทุกคนควรมีโอกาสที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะจนหรือรวย ผิวขาวหรือผิวดำ ชนบทหรือในเมือง เราต้องอาศัยอยู่ในโลกที่มีหลากหลายวัฒนธรรมแต่เราต้องอาศัยอยู่ในโลกที่มีวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกัน ไม่ใช่ในโลกที่ทุกคนอาศัยอยู่ในถิ่นของตนเองแต่เป็นโลกที่ทุกคนเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน รักจาก St. Petersburg ทีน่า