ส่งโปสการ์ดเพื่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าเดิม

สงคราม ความยากจน การละเมิดสิทธิมนุษยชน
วิกฤตสิ่งแวดล้อม วิกฤตเศรษฐกิจ
วิกฤตการเมืองโลก?